Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. svibnja 2019. uputio Riigikohus (Estonija) – Maksu- ja Tolliamet protiv Heavyinstall OÜ

(predmet C-420/19)

Jezik postupka: estonski

Sud koji je uputio zahtjev

Riigikohus

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Maksu- ja Tolliamet

Tuženik: Heavyinstall OÜ

Prethodno pitanje

Treba li članak 16. Direktive Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere tumačiti na način da sud države članice koji je primio zahtjev za mjere predostrožnosti1 , prilikom odlučivanja o tom zahtjevu na temelju nacionalnog prava (za što je u skladu s člankom 16. prvom rečenicom nadležan sud kojem se upućuje zahtjev) treba uzeti u obzir stajalište suda države u kojoj podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo poslovnog nastana u pogledu nužnosti i mogućnosti donošenja mjere predostrožnosti ako je sudu podnesen dokument koji sadržava to stajalište (članak 16. [stavak 1.] drugi podstavak posljednja rečenica, u skladu s kojim taj dokument u državi članici koja prima zahtjev nije potrebno priznati, dopuniti ili zamijeniti)?

____________

1 SL L 84, 2010., str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 17., str. 295.)