Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 29 mai 2019 – Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ

(Cauza C-420/19)

Limba de procedură: estona

Instanța de trimitere

Riigikohus

Părțile din procedura principală

Reclamant: Maksu- ja Tolliamet

Persoana interesată: Heavyinstall OÜ

Întrebările preliminare

Articolul 16 din Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistența reciprocă în materie de recuperarea creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri1 trebuie să fie interpretat în sensul că instanța statului membru care a primit solicitarea privind măsurile asigurătorii, în cadrul soluționării acestei solicitări pe baza dreptului național [ceea ce instanța solicitată poate face potrivit articolului 16 alineatul (1)] este ținută de opinia instanței statului membru de reședință al reclamantului în ceea ce privește necesitatea și posibilitatea măsurilor asigurătorii, în cazul în care instanței i-a fost prezentat un document care conține această opinie [articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf ultima teză, conform căreia acest document nu trebuie să fie nici recunoscut, nici completat sau înlocuit în statul membru solicitat]?

____________

1     JO 2010, L 84, p.1.