Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Riigikohus (Estonija) 29. maja 2019 – Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ

(Zadeva C-420/19)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Riigikohus

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj predloga: Maksu- ja Tolliamet

Zadevna oseba: Heavyinstall OÜ

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 16 Direktive Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi1 razlagati tako, da je sodišče države članice, ki je prejelo zaprosilo za zavarovanje plačila terjatev, pri odločanju o tem zaprosilu na podlagi nacionalne zakonodaje (kar je zaprošenemu sodišču dovoljeno v skladu s členom 16, prvi stavek) dolžno spoštovati stališče sodišča države, v kateri ima vlagatelj predloga sedež, glede potrebnosti in možnosti izvršitve zavarovanja plačila terjatev, če je bil sodišču predložen dokument, ki vsebuje to stališče (člen 16(1), drugi pododstavek, zadnji stavek, v skladu s katerim tega dokumenta v zaprošeni državi članici ni treba priznati, dopolniti ali nadomestiti)?

____________

1 UL 2010, L 84, str. 1.