Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Bucureşti (Румъния), постъпило на 3 януари 2019 г. — Wilo Salmson France SAS/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(Дело C-10/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Wilo Salmson France SAS

Ответници: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

С определение от 5 юни 2019 г. Съдът (десети състав) обявява преюдициалното запитване за явно недопустимо.

____________