Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Bucureşti (România) la data de 3 ianuarie 2019 – Wilo Salmson France SAS / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Cauza C-10/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Wilo Salmson France SAS

Pârâte: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Prin Ordonanța din 5 iunie 2019, Curtea (Camera zecea) a declarat cererea de decizie preliminară vădit inadmisibilă.

____________