Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovinsko) dne 8. května 2019 – Ministrstvo za notranje zadeve v. Tax-Fin-Lex d.o.o.

(Věc C-367/19)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka přezkumu: Ministrstvo za notranje zadeve

Úspěšný uchazeč: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Předběžné otázky

Existuje „úplatný smluvní vztah“, jakožto prvek veřejné zakázky ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/241 , v případě, že veřejný zadavatel není povinen poskytnout žádné protiplnění, ale hospodářský subjekt prostřednictvím plnění zakázky získá přístup na nový trh a reference?

Je možné nebo nezbytné vykládat čl. 2 odst. 1 bod 5 směrnice 2014/24 takovým způsobem, že představuje základ pro odmítnutí nabídkové ceny zakázky ve výši 0 eur?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).