Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Sloveenia) 8. mail 2019 – Ministrstvo za notranje zadeve versus Tax-Fin-Lex d.o.o.

(kohtuasi C-367/19)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Põhikohtuasja pooled

Hankija: Ministrstvo za notranje zadeve

Läbivaatamise taotleja: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas lepingulise suhte puhul on „rahalised huvid“ kui riigihankelepingu tunnus direktiivi 2014/241 artikli 2 lõike 1 punkti 5 tähenduses olemas juhul, kui hankija ei ole kohustatud maksma mingit tasu, vaid ettevõtja saab hanke täitmise läbi pääsu uuele turule ja kliente?

2.    Kas direktiivi 2014/24 artikli 2 lõike 1 punkti 5 on võimalik või vajalik tõlgendada nii, et see kujutab endast alust, mis võimaldab lükata tagasi pakkumuse, mille puhul hanke maksumus on 0 eurot?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, lk 65).