Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) on esittänyt 8.5.2019 – Ministrstvo za notranje zadeve v. Tax-Fin-Lex d.o.o.

(asia C-367/19)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Pääasian asianosaiset

Hankintaviranomainen: Ministrstvo za notranje zadeve

Uudelleentutkimista vaativa tarjoaja: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2014/241 2 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa tarkoitettu ”sopimussuhteen vastikkeellisuus” olemassa hankintasopimuksen osatekijänä siinä tapauksessa, että hankintaviranomainen ei ole velvollinen tekemään mitään vastasuoritusta, mutta talouden toimija saa sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä pääsyn uusille markkinoille ja referenssikohteita?

Onko mahdollista tai tarpeen tulkita direktiivin 2014/24 2 artiklan 1 kohdan 5 alakohtaa siten, että tämä on perustana hylätä tarjous, jossa tarjoushinta on 0 euroa?

____________

1 Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).