Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. svibnja 2019. uputila Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenija) – Ministrstvo za notranje zadeve protiv Tax-Fin-Lex d.o.o.

(predmet C-367/19)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Stranke glavnog postupka

Javni naručitelj: Ministrstvo za notranje zadeve

Podnositelj zahtjeva za reviziju: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Prethodna pitanja

Postoji li „naplatna priroda ugovornog odnosa”, kao element ugovora o javnoj nabavi u smislu članka 2. stavka 1. točke 5. Direktive 2014/241 , ako javni naručitelj nije dužan pružiti nikakvu protučinidbu, ali gospodarski subjekt izvršenjem ugovora stječe pristup novom tržištu i reference?

Može li se članak 2. stavak 1. točka 5. Direktive 2014/24 tumačiti na način da predstavlja osnovu za odbijanje ponude s cijenom od 0 eura?

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65.)