Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. maijā iesniedza Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovēnija) – Ministrstvo za notranje zadeve/Tax-Fin-Lex d.o.o.

(Lieta C-367/19)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ministrstvo za notranje zadeve

Atbildētāja: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Prejudiciālie jautājumi

Vai “līguma attiecību finansiālā būtība” kā publiskā iepirkuma sastāvdaļa saskaņā ar Direktīvas 2014/24 1 2. panta 1. punkta 5. apakšpunktu pastāv gadījumā, ja līgumslēdzējai iestādei nav jāsniedz nekāds labums, bet saimnieciskās darbības subjekts, izpildot iepirkumu, iegūst piekļuvi jaunam tirgum un saņem atsauksmes?

Vai ir iespējams vai nepieciešams Direktīvas 2014/24 2. panta 1. punkta 5. apakšpunktu interpretēt tādējādi, ka tas ir pamatojums iepirkuma cenas piedāvājuma 0 EUR apmērā noraidīšanai?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2014/18/EK (OV L 94, 65. lpp.).