Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) la 8 mai 2019 – Ministrstvo za notranje zadeve/Tax-Fin-Lex d.o.o.

(Cauza C-367/19)

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ministrstvo za notranje zadeve

Pârâtă: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Întrebările preliminare

Există un „caracter oneros al raportului contractual” ca element al unui contract de achiziții publice în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 5 din Directiva 2014/241 în cazul în care autoritatea contractantă nu este ținută să furnizeze nicio contraprestație, dar operatorul economic, prin executarea contractului, obține accesul la o nouă piață și referințe?

Articolul 2 alineatul (1) punctul 5 din Directiva 2014/24 poate sau trebuie să fie interpretat în sensul că acesta constituie un temei pentru respingerea unei oferte privind un contract de achiziții publice la un preț de 0 EUR?

____________

1     Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, p. 65).