Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovinsko) 8. mája 2019 – Ministrstvo za notranje zadeve/Tax-Fin-Lex d.o.o.

(vec C-367/19)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Obstarávateľ: Ministrstvo za notranje zadeve

Žiadateľ o preskúmanie: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Prejudiciálne otázky

Je verejná zákazka „odplatná“ v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 5 smernice 2014/241 v prípade, ak verejný obstarávateľ nie je povinný poskytnúť akékoľvek protiplnenie, ale hospodársky subjekt získa prostredníctvom plnenia zákazky prístup na nový trh a referencie?

Je možné alebo nevyhnutné vykladať článok 2 ods. 1 bod 5 smernice 2014/24 v tom zmysle, že predstavuje právny základ pre odmietnutie ponuky vo verejnom obstarávaní s cenou 0 eur?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).