Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložila 08. maja 2019 Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenija) Ministrstvo za notranje zadeve / Tax-Fin-Lex d.o.o.

(Zadeva C-367/19)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ministrstvo za notranje zadeve

Tožena stranka: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Vprašanji za predhodno odločanje

1. Ali je podana »odplačnost pogodbenega razmerja«, kot element javnega naročila v smislu člena 2(1)(5) Direktive 2014/241 , če sicer naročnik ni zavezan za nobeno protidajatev, gospodarski subjekt pa z izvedbo naročila pridobi dostop do novega trga

in reference?

2. Ali je mogoče oz. potrebno člen 2(1)(5) Direktive 2014/24 razlagati na način, da predstavlja podlago za zavrnitev ponudbe s ponudben o ceno 0,00 EUR?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, str. 65).