Language of document :

2019 m. balandžio 18 d. Trgovački sud u Zagrebu (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Interplastics s.r.o. / Letifico d.o.o.

(Byla C-323/19)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Trgovački sud u Zagrebu

Šalys pagrindinėje byloje

Išieškotoja (ieškovė): Interplastics s.r.o.

Skolininkė (atsakovė): Letifico d.o.o.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Ovršni zakon (Įstatymas dėl priverstinio vykdymo; paskelbtas Narodne novine Nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ir 73/17) 1 straipsnis, pagal kurią notarams suteikiami įgaliojimai remiantis autentišku dokumentu išduoti vykdomąjį raštą kaip vykdomąjį dokumentą ir pradėti priverstinį reikalavimų vykdymą negavus aiškaus skolininko, kuris yra Kroatijos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, sutikimo, neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 daliai ir SESV 18 straipsniui, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimus bylose C-484/15 ir C-551/15?

2.    Ar 2017 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimuose Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) ir Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) pateiktas išaiškinimas gali būti taikomas pirmiau nurodytoje byloje Povrv-1614/2018 ir konkrečiau, ar Reglamentas Nr. 1215/2012 turi būti aiškinamas taip, kad Kroatijoje notarai, naudodamiesi jiems pagal nacionalinę teisę suteiktais įgaliojimais per priverstinio vykdymo procedūras, per kurias remiamasi „autentišku dokumentu“, kai skolininkai (atsakovai) yra kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigti juridiniai asmenys, yra priskirtini prie sąvokos „teismas“, kaip ji suprantama pagal minėtą reglamentą?

____________