Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-830/16. sz., Monolith Frost GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2018. december 13-án hozott ítélete ellen a Dovgan GmbH által 2019. február 19-én benyújtott fellebbezés

(C-142/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Dovgan GmbH (képviselő: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Monolith Frost GmbH

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke első tanácsának 2018. december 13-i (T–830/16. sz. ügy) ítéletét;

további következményként: utasítsa el a keresetet.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező fellebbezési jogalapként az uniós jog megsértésére, valamint a bizonyítékok elferdítésére hivatkozik.

1.    A bizonyítékok elferdítése

    A Törvényszéknek az 55. pontban foglalt állításával ellentétben az Amtsgericht Köln nem állapította meg, hogy a német lakosság jelentős része beszél oroszul.

    A Törvényszéknek a megtámadott ítélet 64. pontjában foglalt állításával ellentétben a fellebbezési tanács kétségbe vonta az EUIPO törlési osztályának azon határozatát, miszerint a „пломбир” [plombir] szót az egykori Szovjetunió területén egy bizonyos tejszínfagylalt-fajtára használták.

2.    A Törvényszék eljárási szabályzata 85. cikke (3) bekezdésének megsértése

A Törvényszék megsértette a Törvényszék eljárási szabályzata 85. cikkének (3) bekezdését, mivel jogilag hibásan nem vette figyelembe a Bundesgerichtshofnak a beavatkozó fél által előterjesztett, 2017. július 6-i határozatát. Azt, hogy ezt a bizonyítékot csak a tárgyalás időpontjában terjesztették elő, a fellebbező szerint a határozat meghozatalának időpontja indokolja. Ezenkívül a Törvényszék eljárási szabályzata 92. cikkének (7) bekezdése szerinti ellenbizonyításról van szó.

3.    A Törvényszék eljárási szabályzata 85. cikke (1) bekezdésének megsértése

A Törvényszék a 69. pontban jogilag hibásan hivatkozott a felperes K 16. és K 17. sz. mellékleteire. A felperes azokat tévesen terjesztette elő, és ezért az eljárási szabályzata 85. cikkének (1) bekezdése értelmében nem lett volna szabad figyelembe venni.

4.    Az indokolási kötelezettség megsértése

A megtámadott ítélet nem tartalmaz elegendő indokolást a Törvényszék azon vélekedésével kapcsolatban, hogy a balti államokban a polgárok jelentős része ismeri az orosz „пломбир” szó jelentését. Többek között annak megállapítása is hiányzik, hogy ebben az esetben olyan, az alapszókincs részét képező szóról van szó, amelyet azok is értenek, akiknek nem az orosz az anyanyelve.

Az ítéletben (különösen a 64. és 65. pontban) annak megfelelő indokolása is hiányzik, hogy az egykori Szovjetunióban a „пломбир” szó miért nem fantázianév vagy terméknév volt.

Végül az ítélet (66. pont) nem tartalmazza annak indokolását, hogy miért kellene pusztán egy GOST-szabvány szerinti megnevezésre való utalásból azt a következtetést levonni, hogy „szokásos [orosz] fogalomról” van szó, és miért kellene az Európai Unión belüli fogyasztói köröknek ezt ismernie.

____________