Language of document :

2019 m. vasario 19 d. Dovgan GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-830/16 Monolith Frost GmbH / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

(Byla C-142/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Dovgan GmbH, atstovaujama advokato C. Rohnke

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), Monolith Frost GmbH

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimą (byla T-830/16).

Dėl šios priežasties: atmesti ieškinį.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinio skundo pagrindus apeliantė grindžia Sąjungos teisės pažeidimais ir įrodymų iškraipymu.

1.    Įrodymų iškraipymas

Priešingai, nei tvirtina Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 55 punkte, Amtsgericht Köln (Kelno apylinkės teismas) nepripažino, kad didelė Vokietijos gyventojų dalis kalba rusiškai.

Priešingai, nei tvirtina Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 64 punkte, Apeliacinė taryba ginčijo EUIPO anuliavimo skyriaus sprendimą, kuriame konstatuota, kad pavadinimu „пломбир“ [plombir] buvusioje TSRS buvo žymima viena iš valgomųjų ledų rūšių.

2.    Bendrojo Teismo procedūros reglamento 85 straipsnio 3 dalies pažeidimas

Bendrasis Teismas pažeidė Procedūros reglamento 85 straipsnio 3 dalį, nes nepagrįstai neatsižvelgė į įstojusios į bylą šalies pateiktą 2017 m. liepos 6 d. Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) sprendimą. Tai, kad jis pateiktas tik per posėdį, galima pateisinti jo priėmimo data. Be to, tai buvo paneigiamasis įrodymas, kaip tai suprantama pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 7 dalį.

3.    Bendrojo Teismo procedūros reglamento 85 straipsnio 1 dalies pažeidimas

Bendrasis Teismas savo sprendimo 69 punkte klaidingai rėmėsi ieškovės pateiktais priedais K 16 ir K 17. Juos ieškovė pateikė pavėluotai, todėl, remiantis Procedūros reglamento 85 straipsnio 1 dalimi, į juos nebebuvo galima atsižvelgti.

4.    Pareigos motyvuoti pažeidimas

Skundžiamame sprendime nepakankamai motyvuota Bendrojo Teismo prielaida, kad Baltijos valstybėse didelė gyventojų dalis žino rusų kalbos žodžio „пломбир“ reikšmę. Visų pirma nepakankamai motyvuotas teiginys, kad tai yra plačiai vartojamas žodis ir jį supranta ir asmenys, kuriems rusų kalba nėra gimtoji.

Sprendime (ypač jo 64 ir 65 punktuose) taip pat pateikta nepakankamai motyvų, kodėl buvusioje TSRS „пломбир“ buvo ne išgalvotas pavadinimas ar prekių ženklas.

Galiausiai sprendime (66 punktas) nepagrįsta, kodėl vien apibūdinimo GOST standartuose paminėjimas leidžia daryti išvadą, kad tai yra „bendrinis rusų kalbos žodis“, ir kodėl atitinkama visuomenė Europos Sąjungoje turėtų žinoti šiuos standartus.

____________