Language of document :

Pritožba, ki jo je družba Dovgan GmbH vložila 19. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-830/16, Monolith Frost GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-142/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Dovgan GmbH (zastopnik: C. Rohnke, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Monolith Frost GmbH

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

–    razveljavi sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 13. decembra 2018 (zadeva T-830/16) in

–    posledično tožbo zavrne.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja dva pritožbena razloga: kršitve prava Unije in izkrivljanje dokazov.

1.    Izkrivljanje dokazov

V nasprotju s tem, kar je Splošno sodišče navedlo v točki 55 izpodbijane sodbe, Amtsgericht Köln (okrajno sodišče v Kölnu, Nemčija) ni ugotovilo, da velik del nemškega prebivalstva govori rusko.

V nasprotju s tem, kar je Splošno sodišče navedlo v točki 64 izpodbijane sodbe, se je odbor za pritožbe opredelil do odločitve oddelka za izbris, da se je izraz „пломбир“ [plombir] v nekdanji Sovjetski zvezi uporabljal za označevanje neke vrste kremnega sladoleda.

2.    Kršitev člena 85(3) Poslovnika Splošnega sodišča

Splošno sodišče je kršilo člen 85(3) svojega poslovnika, ker ni upoštevalo odločbe Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) z dne 6. julija 2017. Predložitev šele v ustni fazi postopka je bila zaradi časa sprejetja odločbe upravičena. Poleg tega gre za nasprotni dokaz v smislu člena 92(7) Poslovnika Splošnega sodišča.

3.    Kršitev člena 85(1) Poslovnika Splošnega sodišča

Splošno sodišče se je v točki 69 izpodbijane sodbe napačno sklicevalo na prilogi tožeče stranke K 16 in K 17. Tožeča stranka je ti prilogi predložila prepozno, zato se jih na podlagi člena 85(1) Poslovnika ne bi smelo upoštevati.

4.    Kršitev obveznosti obrazložitve

Trditev Splošnega sodišča, da v baltskih državah velik del državljanov pozna pomen ruske besede „пломбир“, v izpodbijani sodbi ni dovolj obrazložena. Zlasti manjka ugotovitev, da gre pri tej besedi za osnovni besedni zaklad in da jo bodo razumele tudi osebe, katerih materni jezik ni ruščina.

V izpodbijani sodbi (zlasti točki 64 in 65) tudi ni dovolj obrazloženo, zakaj se izraza „пломбир“ v nekdanji Sovjetski zvezi ne šteje za izmišljeno ime ali znamko proizvodov.

Nazadnje, v izpodbijani sodbi (točka 66) ni obrazloženo, zakaj naj bi bilo zgolj na podlagi omembe v standardih GOST mogoče sklepati, da gre za „običajni ruski izraz“, in zakaj naj bi upoštevna javnost v Evropski uniji ta standard poznala.

____________