Language of document :

A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2019. május 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – D. J. kontra Radiotelevizija Slovenija

(C-344/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felperes: D. J.

Alperes: Radiotelevizija Slovenija

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2003/88 irányelv1 2. cikkét, hogy a jelen eljárás körülményeihez hasonló körülmények között munkaidőnek minősül az a készenlét, amely alatt a műsorszóró állomáson dolgozó munkavállaló azokban az időszakokban, amikor nincs szolgálatban (amikor nem kell fizikailag a munkavégzés helyén jelen lennie), köteles hívásra elérhető lenni, és szükség esetén egy órán belül odaérni a munkavégzés helyére?

A jelen eljárás körülményeihez hasonló körülmények között befolyásolja-e a készenlét jellegének meghatározását az, hogy a munkavállaló a munkavégzés helyén (műsorszóró állomás) található szálláson lakik, mivel a hely földrajzi jellemzői lehetetlenné (vagy nagyon nehézkessé) teszik a napi hazatérést („le a völgybe”)?

Eltérő választ kell-e adni az előző két kérdésre, amennyiben olyan helyről van szó, ahol a hely földrajzi jellemzői miatt korlátozottak a szabadidős tevékenységek gyakorlásának lehetőségei, vagy ha a munkavállaló nagyobb korlátozásokkal szembesül a szabadideje beosztásában és saját ügyei intézésben (amelyek nem állnának fenn, ha otthon élne)?

____________

1 A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003, L 299., 9. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.)