Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 02. maja 2019 Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija)

D. J. / Radiotelevizija Slovenija

(Zadeva C-344/19)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: D. J.

Tožena stranka: Radiotelevizija Slovenija

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba 2. člen Direktive 2003/881 razlagati tako, da se v okoliščinah obravnavanega primera stalna pripravljenost, med katero mora biti delavec, ki dela na TV oddajniku, v času, ko je sicer prost (ko njegova fizična prisotnost na delovnem mestu ni potrebna), dosegljiv na klic in po potrebi priti na delovno mesto v eni uri, šteje za delovni čas?

Ali na opredelitev narave stalne pripravljenosti v okoliščinah obravnavanega primera vpliva dejstvo, da delavec biva v nastanitvenem objektu na lokaciji, kjer opravlja delo (TV oddajnik), ker geografska značilnost lokacije onemogoča (ali otežuje) vsakodnevno vračanje domov ("v dolino")?

Ali je odgovor na prejšnji vprašanji drugačen, če gre za lokacijo, kjer so možnosti za aktivnosti v prostem času zaradi geografske značilnosti kraja omejene oziroma je delavec bolj omejen pri razpolaganju s prostim časom in posvečanju lastnim interesom (kot če bi bival doma)?

____________

1     Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 299, str. 9).