Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 14 Ιουνίου 2019 η ClientEarth κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 4 Απριλίου 2019 στην υπόθεση T-108/17, ClientEarth κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-458/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: ClientEarth (εκπρόσωπος: A. Jones, barrister)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-108/17·

να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο για να αποφανθεί επ’ αυτής· ή, επικουρικώς,

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-108/17, και

να κρίνει την προσφυγή ακυρώσεως παραδεκτή και βάσιμη και συνεπώς να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, εν πάση περιπτώσει δε,

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων των τυχόν παρεμβαινόντων, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Πρώτος λόγος: Νομικό σφάλμα στο οποίο υπέπεσε το Γενικό Δικαστήριο κρίνοντας ότι η προσφυγή ενώπιόν του «μπορεί να αφορά μόνο το κύρος της αποφάσεως επί της αιτήσεως εσωτερικής επανεξετάσεως και όχι τον επαρκή ή μη χαρακτήρα της αιτήσεως χορηγήσεως αδείας» και ότι «οι λόγοι και τα επιχειρήματα που προβάλλονται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο προσφυγής με αίτημα την ακύρωση αποφάσεως αφορώσας απόρριψη αιτήσεως εσωτερικής επανεξετάσεως μπορούν να κριθούν παραδεκτά μόνον εφόσον οι λόγοι και τα επιχειρήματα αυτά είχαν ήδη προβληθεί από τον προσφεύγοντα στην αίτηση εσωτερικής επανεξετάσεως» και απορρίπτοντας ως απαράδεκτα ορισμένα τμήματα της προσφυγής ακυρώσεως της αναιρεσείουσας για τους ως άνω λόγους.

Δεύτερος λόγος: Νομικό σφάλμα στο οποίο υπέπεσε το Γενικό Δικαστήριο εφαρμόζοντας υπέρμετρα υψηλές απαιτήσεις απόδειξης σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που υποβάλλουν αίτηση εσωτερικής επανεξέτασης διοικητικών πράξεων ή που προσφεύγουν ενώπιον του Δικαστηρίου βάσει των άρθρων 10 και 12 του κανονισμού Aarhus1 .

Τρίτος λόγος: Νομικό σφάλμα στο οποίο υπέπεσε το Γενικό Δικαστήριο κρίνοντας ότι η μείωση της ποσότητας παραγόμενης ή χρησιμοποιούμενης αμιγούς ΟΠΜΑ2 μέσω αντικατάστασής της με ανακυκλωμένη ΟΠΜΑ, μπορεί να αποτελέσει λειτουργία σύμφωνη προς τον κανονισμό REACH3 και βάση για σχετική ανάλυση εναλλακτικών λύσεων.

Τέταρτος λόγος: Νομικό σφάλμα στο οποίο υπέπεσε το Γενικό Δικαστήριο ερμηνεύοντας την αξιολόγηση της αίτησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 60, παράγραφος 7, του κανονισμού REACH, υπό την έννοια ότι είναι αμιγώς τυπική και ότι δεν επιβάλλει να ελέγχεται εάν οι πληροφορίες που παρέχονται με την αίτηση πληρούν πράγματι τις απαιτήσεις του άρθρου 62 και του παραρτήματος I.

Πέμπτος λόγος: Νομικό σφάλμα στο οποίο υπέπεσε το Γενικό Δικαστήριο ερμηνεύοντας το άρθρο 60, παράγραφος 4, υπό την έννοια ότι επιτρέπει να ληφθεί απόφαση επί της στάθμισης κινδύνου/οφέλους χωρίς να υπάρχουν, όσον αφορά τον κίνδυνο, πληροφορίες οι οποίες να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι.

Έκτος λόγος: Νομικό σφάλμα στο οποίο υπέπεσε το Γενικό Δικαστήριο κρίνοντας ότι «με γνώμονα το άρθρο 60, παράγραφος 2, και το άρθρο 62, παράγραφος 4, στοιχείο δ΄, του κανονισμού 1907/2006, πρέπει να συναχθεί ότι μόνο τα στοιχεία που αφορούν τις εγγενείς ιδιότητες μιας ουσίας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV του κανονισμού 1907/2006 είναι κρίσιμα για την εκτίμηση των κινδύνων περί της οποίας γίνεται λόγος στο άρθρο 60, παράγραφος 4, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 1907/2006».

Έβδομος λόγος: Νομικό σφάλμα στο οποίο υπέπεσε το Γενικό Δικαστήριο κατά την ερμηνεία της αρχής της προφυλάξεως.

____________

1 Κανονισμός (EK) 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ 2006, L 264, σ. 13).

2 Ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία.

3 Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ 2006, L 396, σ. 1).