Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 21. mail 2019 – VG Bild-Kunst versus Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(kohtuasi C-392/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: VG Bild-Kunst

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Eelotsuse küsimus

Kas asjaolu, et õiguste omaja nõusolekul veebisaidil üldsusele kättesaadavaks tehtud teos on lisatud kolmanda isiku veebisaidile lingiga, kasutades selleks kohandatud raami (framing), kujutab endast teose üldsusele edastamist direktiivi 2001/29/EÜ1 artikli 3 lõike 1 tähenduses, kui selle puhul hoitakse kõrvale õiguste omaja võetud või algatatud kaitsemeetmetest framing’u meetodi kasutamise vastu?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).