Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. maijā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(Lieta C-392/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: VG Bild-Kunst

Atbildētāja: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Prejudiciālais jautājums

Vai brīvi pieejamā tīmekļvietnē ar tiesību subjekta piekrišanu esoša darba iegulšana trešās personas tīmekļvietnē, izmantojot kadrēšanu, ir uzskatāma par darba izziņošanu sabiedrībai Direktīvas 2001/29/EK 1 3. panta 1. punkta izpratnē, ja tā notiek, apejot aizsardzības pasākumus pret kadrēšanu, kurus ir veicis vai ierosinājis tiesību subjekts?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV 2001, L 167, 10. lpp.).