Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 21 mai 2019 – VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(Cauza C-392/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă-pârâtă: VG Bild-Kunst

Intimată-reclamantă în recurs: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Întrebarea preliminară

Integrarea unei opere disponibile cu consimțământul titularului dreptului pe un site fără restricții în ceea ce privește accesul pe site-ul unui terț prin intermediul framing-ului reprezintă o comunicare publică a operei în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE1 , în cazul în care aceasta este efectuată prin eludarea măsurilor de protecție împotriva framing-ului adoptate sau dispuse de titularul dreptului?

____________

1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO 2001, L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).