Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Πορτογαλία) στις 17 Μαΐου 2019 – MK κατά Autoridade Tributária e Aduaneira

(Υπόθεση C-388/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: MK

Καθής: Autoridade Tributária e Aduaneira

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει οι συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 12, 56, 57 και 58 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [νυν άρθρα 18, 63, 64 και 65 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης] να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην παρούσα υπόθεση (άρθρο 43, παράγραφος 2, του Código do IRS [κώδικας φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων], ο οποίος εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 442-A/88, της 30ής Νοεμβρίου, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 109-B/2001, της 27ης Δεκεμβρίου), με τις εισαχθείσες με τον νόμο 67-A/2007, της 31ης Δεκεμβρίου, τροποποιήσεις, διά της εισαγωγής των παραγράφων 7 και 8 (νυν παράγραφοι 9 και 10) στο άρθρο 72 του Código do IRS, με την οποία δίδεται η δυνατότητα οι υπεράξιες εκ της πωλήσεως ακινήτων κείμενων σε κράτος μέλος (Πορτογαλία) από κάτοικο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία) να μην υπόκεινται, προαιρετικώς, σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση από αυτήν που θα προέκυπτε, στο πλαίσιο του ιδίου είδους δικαιοπραξίας, σε σχέση με τις αποκτώμενες από κάτοικο του κράτους εντός του οποίου κείνται τα ακίνητα υπεραξίες;

____________