Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugali) on esittänyt 17.5.2019 – MK v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-388/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: MK

Vastapuoli: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12, 56, 57 ja 58 artiklaa [nykyinen Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 18, 63, 64 ja 65 artikla], kun niitä tarkastellaan yhdessä, tulkittava siten, että ne ovat esteenä nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle (30.11.1988 annetulla asetuksella (Decreto-Lei) nro 442-A/88 hyväksytty tuloverokoodeksin 43 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 27.12.2001 annetulla lailla nro 109-B/2001), jota on muutettu siten, että 31.12.2007 annetulla lailla nro 67-A/2007 tuloverokoodeksin 72 §:ään lisättiin 7 ja 8 momentti (nykyinen 9 ja 10 momentti), jotta toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (Ranska) asuva verovelvollinen voi valita, ettei hänen toisessa jäsenvaltiossa (Portugali) sijaitsevien kiinteistöjen luovutusvoitosta kanneta suurempaa veroa kuin vero, joka perittäisiin luovutusvoitosta, jos luovutusvoiton saajan asuinpaikka ja kiinteistöjen sijaintipaikka ovat samassa valtiossa?

____________