Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. svibnja 2019. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) – MK protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-388/19)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: MK

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članaka 12., 56., 57. i 58. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (koji su postali članci 18., 63., 64. i 65. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis poput onoga o kojem je riječ u ovom predmetu (članak 43. stavak 2. Zakonika o IRPF-u, potvrđen Uredbom sa zakonskom snagom br. 442-A/88 od 30. studenoga, u verziji iz Zakona br. 109-B/2001 od 27. prosinca), uzimajući u obzir izmjene uvedene Zakonom br. 67-A/2007 od 31. prosinca uključivanjem stavaka 7. i 8. (koji su postali stavci 9. i 10.) u članak 72. Zakonika o IRPF-u, čiji je cilj omogućiti da kapitalni dobici koje prodajom imovine smještene u jednoj državi članici (Portugalu) ostvaruje rezident neke druge države članice Europske unije (Francuska) ne podliježu, na fakultativnoj osnovi, poreznom opterećenju većem od onog koji se za istu vrstu transakcije primjenjuje na kapitalne dohotke koje ostvaruje rezident države članice u kojoj se nalazi imovina?

____________