Language of document :

2019 m. gegužės 17 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MK / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-388/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: MK

Kita administracinio proceso šalis: Autoridade Tributária e Aduaneira (Mokesčių ir muitų institucija)

Prejudiciniai klausimai

Ar kartu skaitomi EB 12, 56, 57 ir 58 straipsniai (dabar SESV 18, 63, 64 ir 65 straipsniai) turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiami nacionalinės teisės aktai, kaip antai aptariami pagrindinėje byloje (1988 m. lapkričio 30 d. Dekretu-įstatymu Nr. 442-A/88 patvirtino IRS kodekso su pakeitimais, padarytais 2001 m. gruodžio 27 d. Įstatymu Nr. 109-B/2001, 43 straipsnio 2 dalis), su 2007 m. gruodžio 31 d. Įstatymu Nr. 67-A/2007 padarytais pakeitimais į IRS kodekso 72 straipsnį įtraukiant 7 ir 8 dalis (dabar 9 ir 10 dalys), pagal kurias leidžiama kitos Europos Sąjungos valstybės narės (Prancūzijos) nuolatinio gyventojo, pardavusio valstybėje narėje (Portugalijoje) esantį nekilnojamąjį turtą, gautą vertės prieaugį pasirinktinai neapmokestinti didesniais mokesčiais, nei tokio pat sandorio atveju taikomi valstybės narės, kurioje yra nekilnojamasis turtas, nuolatinio gyventojo gautam vertės prieaugiui?

____________