Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. maijā iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – MK/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-388/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītājs: MK

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālais jautājums

Vai EKL 12., 56., 57. un 58. panta (tagad – LESD 18., 63., 64. un 65. pants) noteikumi, aplūkojot tos kopā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā šajā lietā apstrīdētais (ar 1988. gada 30. novembra Dekrētlikumu Nr. 442-A/88, redakcijā, kas izriet no 2001. gada 27. decembra Likuma Nr. 109-B/2001, pieņemtā Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares [Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kodekss] 43. panta 2. punkts), ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2007. gada 31. decembra Likumu Nr. 67-A/2007, iekļaujot Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kodeksa 72. pantā 7. un 8. punktu (tagad 9. un 10. punkts), lai ļautu iespēju, ka kapitāla pieaugums no kādā dalībvalstī (Portugāle) esošu nekustamo īpašumu atsavināšanas, ko guvis citas Eiropas Savienības dalībvalsts (Francija) rezidents, pēc šā nodokļu maksātāja izvēles netiktu aplikts ar nodokli, kas ir lielāks par to, ar kādu saistībā ar šo pašu darījumu tiktu aplikts kapitāla pieaugums, ko guvis šo nekustamo īpašumu atrašanās vietas valsts rezidents?

____________