Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalska) 17. maja 2019 – MK/Autoridade Tribuntária e Aduaneira

(Zadeva C-388/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MK

Tožena stranka: Autoridade Tribuntária e Aduaneira

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 12 v povezavi s členi 56, 57 in 58 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (zdaj členi 18, 63, 64 in 65 Pogodbe o delovanju Evropske unije) razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, kot je ta v sporu o glavni stvari (člen 43(2) zakonika o dohodnini, potrjen z uredbo-zakonom št. 442-A/88 z dne 30. novembra 1988, v različici iz zakona št. 109-B/2001 z dne 27. decembra 2001), s spremembami, uvedenimi z zakonom št. 67-A/2007 z dne 31. decembra 2007, z vključitvijo odstavkov 7 in 8 (zdaj odstavka 9 in 10) v člen 72 zakonika o dohodnini, ki omogoča, da dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnin, ki se nahajajo v neki državi članici (Portugalska), ki ga je ustvaril rezident druge države članice Evropske unije (Francija), fakultativno ni predmet višje davčne obremenitve od tiste, ki bi veljala pri enaki transakciji za dobiček iz kapitala, ki bi ga ustvaril rezident države, v kateri se nahaja nepremičnina?

____________