Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 20 Ιουνίου 2019 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά της απόφασης την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 10 Απριλίου 2019 στην υπόθεση T-229/17, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-475/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (εκπρόσωποι: J. Möller, καθώς και M. Kottmann, M. Winkelmüller και F. van Schewick, δικηγόροι)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δημοκρατία της Φινλανδίας

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

1.    να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Απριλίου 2019 στην υπόθεση T-229/17, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

2.    να ακυρώσει την απόφαση (ΕΕ) 2017/133 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τη διατήρηση, υπό περιορισμούς, των στοιχείων αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου EN 14342:2013 «Ξύλινα δάπεδα: Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση» στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 ·

3.    να ακυρώσει την απόφαση (ΕΕ) 2017/145 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τη διατήρηση, υπό περιορισμούς, των στοιχείων αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου EN 14904:2006 «Τάπητες αθλοπαιδιών – Προδιαγραφή για τάπητες εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών» στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 ·

4.    να ακυρώσει τις ανακοινώσεις της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2017, της 11ης Αυγούστου 2017, της 15ης Δεκεμβρίου 2017 και της 9ης Μαρτίου 2018, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου3 , στο μέτρο που οι ανακοινώσεις αυτές μνημονεύουν τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 14342:2013 και EN 14904:2006·

5.    επικουρικώς σε σχέση με το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο αίτημα, να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο·

6.    να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αίτησης αναίρεσης, η αναιρεσείουσα προβάλλει τους ακόλουθους τρεις λόγους αναιρέσεως:

Πρώτον, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση αντιβαίνει στο άρθρο 263, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, καθόσον απορρίπτει ως απαράδεκτα τα αιτήματα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για ακύρωση των επίμαχων ανακοινώσεων. Το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι επίμαχες ανακοινώσεις αποσκοπούν στην παραγωγή δεσμευτικών έννομων αποτελεσμάτων, τα οποία δεν είναι πανομοιότυπα με τα έννομα αποτελέσματα των επίμαχων αποφάσεων της Επιτροπής.

Δεύτερον, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση αντιβαίνει στο άρθρο 18, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 17, παράγραφος 5, του κανονισμού 305/2011. Το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή, βάσει των διατάξεων αυτών, είχε τόσο την εξουσία όσο και την υποχρέωση να λάβει ένα από τα μέτρα που πρότεινε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Τρίτον, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση αντιβαίνει στο άρθρο 18, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 17, παράγραφος 3, του κανονισμού 305/2011. Το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή, βάσει των διατάξεων αυτών, ήταν υποχρεωμένη να εξετάσει αν τα επίμαχα πρότυπα έθεταν σε κίνδυνο την τήρηση των βασικών απαιτήσεων δομικών έργων.

____________

1 ΕΕ 2017, L 21, σ. 113.

2 ΕΕ 2017, L 22, σ. 62.

3 ΕΕ 2017, C 76, σ. 32· ΕΕ 2017, C 267, σ. 16· ΕΕ 2017, C 435, σ. 41· ΕΕ 2018, C 92, σ. 139.