Language of document :

2019 m. birželio 20 d. Vokietijos Federacinės Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. balandžio 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-229/17 Vokietijos Federacinė Respublika / Europos Komisija

(Byla C-475/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama J. Möller, advokatų M. Kottmann, M. Winkelmüller, F. van Schewick

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Suomijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti 2019 m. balandžio 10 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Vokietijos Federacinė Respublika / Europos Komisija byloje T-229/17;

panaikinti 2017 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimą (ES) 2017/133 dėl darniojo standarto EN 14342:2013 „Medinės grindys ir parketas. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ nuorodinio žymens tolesnio riboto skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/20111 ;

panaikinti 2017 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimą (ES) 2017/145 dėl darniojo standarto EN 14904:2006 „Sporto aikštynų paviršiai. Vidiniai paviršiai, skirti įvairioms sporto šakoms. Techniniai reikalavimai“ nuorodinio žymens tolesnio riboto skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/20112 ;

panaikinti 2017 m. kovo 10 d., 2017 m. rugpjūčio 11 d., 2017 m. gruodžio 15 d. ir 2018 m. kovo 9 d. Komisijos pranešimus3 , įgyvendinant 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, kiek jie susiję su darniaisiais standartais EN 14342:2013 ir EN 14904:2006;

papildomai prie 2, 3 ir 4 punkto reikalavimų, grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė nurodo šiuos tris pagrindus:

Pirma, skundžiamas sprendimas pažeidžia SESV 263 straipsnio pirma pastraipą, nes juo atmetami Vokietijos Federacinės Respublikos reikalavimai dėl ginčijamų pranešimų panaikinimo kaip nepriimtini. Bendrasis Teismas nepaisė fakto, kad ginčijamais pranešimais buvo siekiama ribojančio teisinio poveikio, kuris nėra identiškas skundžiamų sprendimų teisiniam poveikiui.

Antra, skundžiamas sprendimas pažeidžia Reglamento Nr. 305/2011 18 straipsnio 2 dalį, siejamą su 17 straipsnio 5 dalimi. Bendrasis Teismas nepaisė fakto, kad pagal šias nuostatas Komisija buvo įgaliota ir privalėjo priimti vieną iš Vokietijos Federacinės Respublikos pasiūlytų priemonių.

Trečia, skundžiamas sprendimas pažeidžia Reglamento Nr. 305/2011 18 straipsnio 2 dalį, siejamą su 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis, taip pat su 17 straipsnio 5 dalimi. Bendrasis Teismas nepaisė fakto, kad pagal šias nuostatas Komisija turėjo išnagrinėti, ar ginčijamos nuostatos pažeidė pagrindinius reikalavimus, taikomus statybos darbams.

____________

1 OL L 21, 2017, p. 113.

2 OL L 22, 2017, p. 62.

3 OL C 76, 2017, p. 32; OL C 267, 2017, p. 16; OL C 435, 2017, p. 41; OL C 92, 2017, p. 139.