Language of document :

Pritožba, ki jo je Zvezna republika Nemčija vložila 20. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 10. aprila 2019 v zadevi T-229/17, Zvezna republika Nemčija/Evropska komisija

(Zadeva C-475/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: J. Möller, agent, M. Kottmann, M. Winkelmüller, F. van Schewick, Rechtsanwälte)

Drugi stranki: Evropska komisija, Republika Finska

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 10. aprila 2019 v zadevi T-229/17, Zvezna republika Nemčija/Evropska komisija, razveljavi;

Sklep Komisije (EU) 2017/133 z dne 25. januarja 2017 o omejeni ohranitvi sklica v Uradnem listu Evropske unije na harmonizirani standard EN 14342:2013 „Lesene talne obloge in parket: Lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje“ v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1 razglasi za ničen;

Sklep Komisije (EU) 2017/145 z dne 25. januarja 2017 o omejeni ohranitvi sklica na harmonizirani standard EN 14904:2006 „Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo: Specifikacija“ v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije2 razglasi za ničen;

sporočila Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 10. marca 2017, 11. avgusta 2017, 15. decembra 2017 in 9. marca 20183 razglasi za nične v delu, v katerem se nanašajo na harmonizirana standarda EN 14342:2013 in EN 14904:2006;

podredno v zvezi s točkami 2, 3 in 4 predlogov, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja te tri pritožbene razloge:

prvič, izpodbijana sodba naj bi bila s tem, da so bili predlogi Zvezne republike Nemčije za razglasitev ničnosti izpodbijanih sporočil zavrnjeni kot nedopustni, v nasprotju s členom 263(1) PDEU. Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo, da naj bi bil namen izpodbijanih sporočil, da ustvarjajo zavezujoče pravne učinke, ki niso enaki pravnim učinkom izpodbijanih sklepov.

Drugič, izpodbijana sodba naj bi bila v nasprotju s členom 18(2) Uredbe št. 305/2011 v povezavi s členom 17(5) te uredbe. Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo, da naj bi bila Komisija na podlagi teh določb pooblaščena, da sprejme ukrep, ki ga je predlagala Zvezna republika Nemčija, in da naj bi tega tudi morala sprejeti.

Tretjič, izpodbijana sodba naj bi bila v nasprotju s členom 18(2) Uredbe št. 305/2011 v povezavi s členom 3(1) in (2) ter členom 17(3) te uredbe. Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo, da naj bi Komisija na podlagi teh določb morala preveriti, ali se s spornimi predpisi ogroža izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte.

____________

1 UL 2017, L 21, str. 113.

2 UL 2017, L 22, str. 62.

3 UL 2017, C 76, str. 32; UL 2017, C 267, str. 16; UL 2017, C 435, str. 41; UL 2018, C 92, str. 139.