Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgia) on esittänyt 10.5.2019 – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Weareone.World BVBA ja Wecandance NV

(asia C-372/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Vastaajat: Weareone.World BVBA ja Wecandance NV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 201 artiklaa, mahdollisesti luettuna yhdessä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2014/26/EU1 16 artiklan kanssa, tulkittava siten, että kyseessä on määräävän aseman väärinkäyttö, jos tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestö, jolla on jossakin jäsenvaltiossa tosiasiallinen monopoli, soveltaa musiikkitapahtumien järjestäjiin niiden oikeudesta jakaa musiikkiteoksia yleisölle muun muassa liikevaihtoon perustuvaa korvausmallia,

jossa käytetään kiinteää tariffiasteikkoa sen sijaan, että tariffissa otettaisiin huomioon (alati kehittyviä teknisiä apuvälineitä käyttäen) tekijänoikeusjärjestön suojaamien teosten täsmällinen osuus tilaisuuden aikana soitetusta musiikista

ja jossa lupamaksut riippuvat ulkoisista tekijöistä, kuten pääsymaksusta, virvokkeiden hinnasta, taiteilijoiden esiintymispalkkioihin varatusta budjetista ja muita seikkoja, kuten lavastusta, varten varatusta budjetista?

____________

1 Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU (EUVL 2014, L 84, s. 72).