Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. svibnja 2019. uputio Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgija) – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) protiv Weareone.World BVBA, Wecandance NV

(predmet C-372/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Tuženici: Weareone.World BVBA, Wecandance NV

Prethodna pitanja

Treba li članak 102. UFEU-a, prema potrebi u vezi s člankom 16. Direktive 2014/26/EU1 [Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014.] o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu, tumačiti na način da postoji zlouporaba vladajućeg položaja ako organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava, koja u državi članici ima faktičan monopol, prema organizatorima glazbenih manifestacija za pravo na javno reproduciranje glazbenih djela primjenjuje model naknada koji se, među ostalim, temelji na prometu i

1.    koji se temelji na stupnjevanoj paušalnoj tarifi umjesto na tarifi koja (pomoću suvremenih tehničkih sredstava) uzima u obzir točan udio repertoara kojim upravlja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava u glazbi koja se reproducira tijekom manifestacije?

2.    prema kojem naknade za licenciranje ovise i o vanjskim čimbenicima poput, među ostalim, cijene ulaznice, cijene jela i pića, proračuna za nastupajuće umjetnike i proračuna za druge elemente poput dekoracije?

____________

1 SL 2014., L 84, str. 72.