Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgija) 10. maja 2019 – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Weareone.World BVBA, Wecandance NV

(Zadeva C-372/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Toženi stranki: Weareone.World BVBA, Wecandance NV

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 102 PDEU po potrebi v povezavi s členom 16 Direktive 2014/26/EU1 „o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu“ razlagati tako, da gre za zlorabo prevladujočega položaja, če organizacija za kolektivno upravljanje avtorskih pravic, ki ima v državi članici dejanski monopol, za organizatorje glasbenih prireditev uporabi model nadomestil za pravico do javne priobčitve glasbenih del, ki med drugim temelji na prometu in

1.    na večstopenjski pavšalni tarifi namesto na tarifi, pri kateri se (s sodobnimi tehničnimi pripomočki) upošteva natančen delež repertoarja, ki ga upravlja kolektivna organizacija, v glasbi, ki se je predvajala med prireditvijo?

2.    v skladu s katerim so licenčnine odvisne tudi od zunanjih dejavnikov, kot so med drugim vstopnina, cena za hrano in pijačo, proračun za nastopajoče izvajalce in proračun za druge elemente, kot je dekoracija?

____________

1 UL 2014, L 84, str. 72.