Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Belgia) 17. mail 2019 – RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel versus Vlaams Gewest

(kohtuasi C-387/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel

Vastustaja: Vlaams Gewest

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta1 artikli 57 lõike 4 punkte c ja g koosmõjus lõigetega 6 ja 7 tuleb tõlgendada nii, et viidatud sätetega on vastuolus tava, mille kohaselt kohustatakse ettevõtjat esitama omal algatusel tõend oma usaldusväärsuse tõendamiseks võetud meetmete kohta?

2.    Kas juhul, kui vastus on jaatav, on selliselt tõlgendatud direktiivi 2014/24/EL artikli 57 lõike 4 punktidel c ja g koosmõjus lõigetega 6 ja 7 vahetu mõju?

____________

1 ELT 2014, L 94, lk 65.