Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Belgia) on esittänyt 17.5.2019 – RTS infra BVBA ja Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel v. Vlaams Gewest

(asia C-387/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Kantajat: RTS infra BVBA ja Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel

Vastaaja: Vlaams Gewest

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU1 57 artiklan 4 kohdan c ja g [alakohtaa] luettuina yhdessä 6 ja 7 kohdan kanssa tulkittava siten, että ne ovat esteenä soveltamistavalle, jonka mukaan talouden toimijan on oma-aloitteisesti esitettävä näyttöä toimista, jotka se on toteuttanut luotettavuutensa osoittamiseksi?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko [direktiivin 2014/24/EU] 57 artiklan 4 kohdan c ja g [alakohdalla] luettuina yhdessä 6 ja 7 kohdan kanssa näin tulkittuina välitön oikeusvaikutus?

____________

1 EUVL 2014, L 94, s. 65.