Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. svibnja 2019. uputio Raad van State (Belgija) – RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel protiv Vlaams Gewest

(predmet C-387/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad van State

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel

Tuženik: Vlaams Gewest

Prethodna pitanja

Treba li članak 57. stavak 4. točke (c) i (g) u vezi s člankom 57. stavcima 6. i 7. Direktive 2014/24/EU 1 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ tumačiti na način da mu se protivi primjena prilikom koje je sam gospodarski subjekt obvezan dostaviti dokaz o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost?

Ako je odgovor potvrdan: ako se tumači na taj način, ima li članak 57. stavak 4. točke (c) i (g) u vezi s člankom 57. stavcima 6. i 7. Direktive 2014/24/EU izravan učinak?

____________

1 SL 2014., L 94., str. 65. i ispravci SL 2015., L 275 str. 68. i SL 2016., L 311 str. 26.