Language of document :

2019 m. gegužės 17 d. Raad van State (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel  / Vlaams Gewest

(Byla C-387/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel

Atsakovė: Vlaams Gewest

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES1 dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 4 dalies c ir g punktai, atsižvelgiant į šios direktyvos 6 ir 7 dalis, turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama tokia praktika, kai ekonominės veiklos vykdytojas įpareigojamas savo iniciatyva pateikti įrodymus apie priemones, kurių ėmėsi, kad įrodytų savo patikimumą?

2.    Jei atsakymas į šį klausimą būtų teigiamas, ar taip išaiškinti Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalies c ir g punktai, atsižvelgiant į šios direktyvos 6 ir 7 dalis, veikia tiesiogiai?

____________

1 OL L 94, 2014, p. 65.