Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Belgija) 17. maja 2019 – RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel/Vlaams Gewest

(Zadeva C-387/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel

Tožena stranka: Vlaams Gewest

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba odstavek 4, točki (c) in (g), člena 57 Direktive 2014/24/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES v povezavi z odstavkoma 6 in 7 tega člena razlagati tako, da nasprotuje temu, da bi se ta člen uporabljal tako, da mora gospodarski subjekt na lastno pobudo zagotoviti dokaze o ukrepih, ki jih je sprejel, da bi dokazal svojo zanesljivost?

2.    Če je to tako, ali ima odstavek 4, točki (c) in (g), člena 57 [Direktive 2014/24] v povezavi z odstavkoma 6 in 7 tega člena ob taki razlagi neposreden učinek?

____________

1 UL 2014, L 94, str. 65.