Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 24.5.2019 – Société Générale SAv. Ministre de l’Action et des Comptes publics

(asia C-403/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Société Générale SA

Vastapuoli: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Ennakkoratkaisukysymys

Jos – kun otetaan huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 56 artikla, josta on tullut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63 artikla – tämän päätöksen 5 kohdassa esiin tuotujen sääntöjen soveltaminen sellaisten osinkojen kaksinkertaisen verotuksen kompensoimiseksi, jotka maksetaan yhtiölle, jonka on asuinjäsenvaltiossaan suoritettava yhteisöveroa, ja joiden maksaja on toisessa valtiossa asuva yhtiö ja joista kannetaan lähdevero sen perusteella, että jälkimmäinen valtio käyttää verotusvaltaansa, on omiaan pysyttämään haitan, joka kohdistuu ulkomaisten yhtiöiden arvopapereita koskeviin liiketoimiin, joita toteuttavat yhtiöt ovat yhteisöverovelvollisia ensin mainitussa valtiossa, merkitseekö tämä, että kun kaksinkertaisen verotuksen kompensointi on valittu, ensin mainitun valtion on mentävä pidemmälle kuin vain luovuttava verotuloista, jotka se saisi kantamalla kyseisistä osingoista yhteisöveroa?

____________