Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. svibnja 2019. uputio Conseil d'État (Francuska) – Société Générale SA protiv Ministre de l'Action et des Comptes publics

(predmet C-403/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Société Générale SA

Druga stranka u postupku: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prethodno pitanje

S obzirom na članak 56. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, koji je postao članak 63. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, podrazumijeva li činjenica da se na temelju primjene [poreznih] pravila, u svrhu nadoknade dvostrukog oporezivanja dividendi koje je društvu koje plaća porez na dobit u državi članici čiji je rezident isplatilo društvo koje je rezident druge države i koje, zbog toga što ta država izvršava svoju poreznu nadležnost, podliježe porezu po odbitku, može dopustiti postojanje nepogodnosti na štetu transakcija koje se odnose na vrijednosne papire inozemnih društava koje su izvršila društva koja plaćaju porez na dobit u prvoj državi, da ta država, kada je odlučeno da se nadoknadi dvostruko oporezivanje, ide dalje od samog odricanja od primanja poreznih prihoda koje bi ostvarila naplaćivanjem poreza na dobit na predmetne dividende?

____________