Language of document :

2019 m. gegužės 24 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société Générale SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Byla C-403/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Société Générale SA

Kita kasacinio proceso šalis: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 56 straipsnį – dabartinį Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnį – aplinkybė, kad taikant 5 punkte nurodytas taisykles, siekiant kompensuoti dvigubą dividendų, kuriuos bendrovei, kuri pelno mokesčiu apmokestinama valstybėje, kurios rezidentė ji yra, išmokėjo bendrovė, kuri yra kitos valstybės rezidentė, ir kuriems, šiai valstybei įgyvendinant savo kompetenciją mokesčių srityje, yra taikomas mokestis prie šaltinio, apmokestinimą, sudaroma nepalankesnė padėtis tuo atveju, kai sandorius, susijusius su užsienio bendrovių vertybiniais popieriais vykdančios bendrovės pelno mokestį moka pirmojoje valstybėje, nulemia ne tik tai, kad pastaroji valstybė narė, kuri yra nusprendusi kompensuoti dvigubą apmokestinimą, atsisako mokestinių pajamų, kurias galėtų gauti minėtus dividendus apmokestindama pelno mokesčiu?

____________