Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. lipnja 2019. uputio Rechtbank Den Haag, Sitzungsort ’s-Hertogenbosch (Nizozemska) – TQ protiv Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(predmet C-441/19)

Jezik postupka:nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort ’s-Hertogenbosch

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TQ

Tuženik: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prethodna pitanja

Treba li članak 10. Direktive 2008/115/EZ1 (u daljnjem tekstu: Direktiva o vraćanju) u vezi s člancima 4. i 24. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja), uvodnom izjavom 22. i člankom 5. točkom (a) Direktive o vraćanju kao i člankom 15. Direktive 2011/95/EU2 (u daljnjem tekstu: Direktiva o kvalifikaciji) tumačiti na način da se država članica prije nego što maloljetniku bez pratnje odredi obvezu vraćanja mora uvjeriti te provesti istragu o tome postoji li u zemlji podrijetla odgovarajuća prihvatna ustanova i je li dostupna?

Treba li članak 6. stavak 1. Direktive o vraćanju u vezi s člankom 21. Povelje tumačiti na način da država članica nije ovlaštena pri odobravanju zakonitog boravka na svojem državnom području razlikovati na temelju dobi ako se utvrdi da maloljetnik bez pratnje nema pravo na status izbjeglice niti na supsidijarnu zaštitu?

Treba li članak 6. stavak 4. Direktive o vraćanju tumačiti na način da obvezu vraćanja treba suspendirati te stoga priznati zakoniti boravak ako maloljetnik bez pratnje ne ispuni svoju obvezu vraćanja i država članica ne poduzme i neće poduzeti nikakve konkretne radnje kako bi provela udaljavanje? Treba li članak 8. stavak 1. Direktive o vraćanju tumačiti na način da treba smatrati da je riječ o povredi načela lojalne suradnje i načela lojalnosti u Zajednici ako se protiv maloljetnika bez pratnje donese odluka o vraćanju, a da se nakon toga ne poduzimaju radnje udaljavanja sve dok maloljetnik bez pratnje ne navrši 18 godina?

____________

1     Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL 2008., L 348, str. 98.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.)

2     Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011., L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248.)