Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative (Luksemburg) 31. maja 2019 – État du Grand-duché de Luxembourg/L

(Zadeva C-437/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour administrative

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica:État du Grand-duché de Luxembourg

Nasprotna stranka: L

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 20(2)(a) Direktive 2011/161 razlagati tako, da je zaprosilo organa države članice prosilke za izmenjavo informacij, v katerem so davčni zavezanci, na katere se nanaša zaprosilo za izmenjavo, opredeljeni samo na podlagi njihovega statusa delničarja in upravičenega lastnika pravne osebe, ne da bi organ prosilec te davčne zavezance vnaprej poimensko in posamično identificiral, v skladu z zahtevami po identifikaciji iz te določbe?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 1(1) in člen 5 navedene direktive razlagati tako, da upoštevanje standarda verjetne pomembnosti pomeni, da lahko organ države članice prosilke, da bi dokazal neobstoj lova na podatke, čeprav zadevni davčni zavezanci niso posamično identificirani, na podlagi jasnih in zadostnih pojasnil dokaže, da izvaja ciljno usmerjeno preiskavo v zvezi z omejeno skupino oseb in ne samo splošne preiskave v okviru davčnega nadzora ter da je ta preiskava upravičena z utemeljenim sumom nespoštovanja točno določene pravne obveznosti?

Ali je treba člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da je treba, če je

–    stranka, ki ji je pristojni organ zaprošene države članice naložil upravno globo zaradi neizvršitve upravne odločbe, s katero ji je bila odrejena predložitev informacij v okviru izmenjave med nacionalnimi davčnimi upravami na podlagi Direktive 2011/16 in zoper katero po notranjem pravu zaprošene države članice ni mogoče sprožiti upravnega spora, v okviru tožbe zoper globo posredno izpodbijala zakonitost te odločbe in

–    se je z minimalnimi informacijami, določenimi v členu 20(2) Direktive 2011/16, seznanila šele med sodnim postopkom, ki se je začel z vložitvijo njene tožbe v upravnem sporu zoper navedeno sankcijo,

tej stranki, po tem ko se je posredno dokončno ugotovilo, da sta odredba in sklep o izreku globe, izdana zoper njo, veljavna, odobriti odložilni rok za plačilo globe, da bi lahko – po tem ko se je tako seznanila z elementi, na katerih temelji verjetna pomembnost, ki jo je dokončno potrdilo pristojno sodišče – izpolnila odredbo?

____________

1 Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL 2011, L 64, str. 1).