Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. svibnja 2019. uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) – De Ruiter vof protiv Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(predmet C-361/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: De Ruiter vof

Tuženik: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prethodno pitanje

Jesu li članak 99. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1306/20131 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i članak 73. stavak 4. točka (a) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/20132 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti valjani u dijelu u kojem predviđaju da radi određivanja godine za koju se obračunava smanjenje u vezi s višestrukom sukladnosti treba uzeti u obzir godinu utvrđenja povrede odredaba o višestrukoj sukladnosti ako se godina povrede ne poklapa s godinom njezina utvrđenja?

____________

1     SL 2013., L 347, str. 549. i ispravak SL 2018., L 233, str. 3.

2     SL 2014., L 227, str. 69. i ispravak SL 2019., L 68, str. 16.