Language of document :

2019 m. gegužės 3 d. College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje De Ruiter vof / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Byla C-361/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: De Ruiter vof

Atsakovas: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudicinis klausimas

Ar 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/20131 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos 99 straipsnio 1 dalis bei 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/20142 , kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės, 73 straipsnio 4 dalies a punktas, kuriuose numatyta, kad siekiant nustatyti metus, kuriais apskaičiuojamas kompleksinės paramos sumažinimas, remiamasi metais, kuriais nustatomas kompleksinės paramos taisyklių pažeidimas, galioja tais atvejais, kai pažeidimo metai nesutampa su pažeidimo nustatymo metais?

____________

1 OL L 347, 2013, p. 549.

2 OL L 227, 2014, p. 69.