Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 3. maja 2019 – De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Zadeva C-361/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: De Ruiter vof

Tožena stranka: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali sta člen 99(1) Uredbe (EU) št. 1306/20131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in člen 73(4)(a) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/20142 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo veljavna v delih, v katerih določata, da je treba za določanje leta, za katerega se računa znižanje, povezano z navzkrižno skladnostjo, ravnati po letu, v katerem je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje pravil o navzkrižni skladnosti, kadar leto neizpolnjevanja ne sovpada z letom ugotovitve?

____________

1 UL 2013, L 347, str. 549.

2 UL 2014, L 227, str. 69.