Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederlandene) den 3. maj 2019 – Crown Van Gelder BV mod Autoriteit Consument en Markt

(Sag C-360/19)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i hovedsagen

Appellant: Crown Van Gelder BV

Indstævnt: Autoriteit Consument en Markt

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 37, stk. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF 1 af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF fortolkes således, at denne bestemmelse også giver en part klageret over for den nationale netforvalter (transmissionssystemoperatør), såfremt parten ikke har tilslutning til den nationale netforvalters (transmissionssystemoperatørs) net, men kun en tilslutning til et regionalt net (distributionssystem), hvor strømleveringen går i stå på grund af en strømafbrydelse i det nationale net (transmissionssystem), som forsyner det regionale net (distributionssystem)?

____________

1     EUT 2009, L 211, s. 55.