Language of document :

2019 m. gegužės 3 d. College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Crown Van Gelder BV / Autoriteit Consument en Markt

(Byla C-360/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Crown Van Gelder BV

Atsakovė: Autoriteit Consument en Markt

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB1 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB, 37 straipsnio 11 dalis turi būti aiškinama taip, kad šia nuostata teisė pateikti skundą dėl nacionalinės sistemos operatoriaus (perdavimo sistemos operatoriaus) taip pat suteikiama asmeniui, kuris nėra prisijungęs prie šio sistemos operatoriaus (perdavimo sistemos operatoriaus) sistemos, bet yra prisijungęs tik prie regioninės sistemos (skirstymo sistemos), kurioje elektros energijos tiekimas sutrinka dėl elektros energijos tiekimo gedimo nacionalinėje sistemoje (perdavimo sistemoje), iš kurios elektros energija tiekiama į regioninę sistemą (skirstymo sistemą)?

____________

1 OL L 211, 2009, p. 55.